REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Tento reklamační řád upřesňuje pokyny k podání a reklamace a k převzetí zboží. V ostatním se odkazuje na Obchodní podmínky internetového obchodu www.sesrdcem.cz a, a to zejména ustanovení „Práva a povinnosti z vadného plnění“ a „Vyřízení reklamace“

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Uplatnění vady zboží v záruční době 24 měsíců u kupujícího spotřebitele nebo 6 měsíců u kupujícího podnikatele.

K reklamovanému zboží je nutné doložit tyto doklady:

Reklamované zboží musí být řádně zabaleno ve vyhovujícím obalu, tak aby nedošlo k poškození při přepravě.

Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem, nebo předáno osobně. Reklamace zasílané na dobírku nebudou akceptovány a prodávající není povinen takové zboží k reklamaci přijmout.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

 

POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Byl-li Váš balík viditelně poškozen během přepravy, nebo pokud po rozbalení zásilky zjistíte poškození zboží, postupujte prosím podle níže uvedených informací.

Jak postupovat při viditelném poškození obalu zásilky při doručení dopravcem?

Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte obal zásilky. Pokud bude jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat "Zápis o poškozené zásilce". Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené. Pokud se jedná o křehké zboží nebo je obal silně poškozen (trhliny v obalu, apod.), raději zásilku vůbec NEPŘEBÍREJTE!

V případě, že kupující sepíše uvedený "Záznam o poškozené zásilce", je potřeba zaslat kopii přímo prodejci, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

Jak postupovat, pokud je zboží poškozené, ale obal zásilky byl v pořádku?

Je-li zboží poškozené, přestože obal je neporušený, informujte o této skutečnosti prodávajícího na elektronické adrese: info@sesrdcem.cz, kde Vám individuálně pomůžeme.

Abychom rychleji vyřídili reklamaci, doporučujeme poslat i fotografii poškozeného zboží, přepravní krabice, vystýlky a přepravního štítku. Nezapomeňte přidat podrobný popis poškození. Prosíme o ponechání přepravního obalu, který je důležitý pro reklamaci u přepravní společnosti. Pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace doporučujeme, abyste nahlásili poškození zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Řešení sporu 

Dojde - li ke sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřízení reklamace, lze jej řešit mimosoudní nebo soudní cestou. Subjektem mimosoudního řešení sporu je Česká obchodní inspekce (ČOI) - www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Spotřebitel může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat ať už telefonicky na tel. čísle +420 792 320 317 nebo emailem na info@sesrdcem.cz.


Nahoru