DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. 

DDŠ již od roku 2011 pomáhá dětem a mladým dospělým vyrůstajícím v dětských domovech na území celé České republiky především v posledních letech jejich pobytu v dětském domově a bezprostředně po jeho opuštění. Usnadňuje jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Zajišťuje dětem finanční podporu v začátcích samostatného života, podporu při studiu, plní jim tzv. opodstatněná přání, která musí mít spojitost se studiem, se smysluplným trávením volného času nebo s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna. Pomáhá mladým llidem s hledáním zaměstnání a ubytování po opuštění dětského domova a poskytuje jim konzultace a morální podporu v tomto nelehkém období jejich života. DDŠ hledá pro konkrétní děti podporovatele, patrony, zaměstnavatele a přátele. DDŠ spolupracuje se 40 dětskými domovy v celé ČR. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazuje do svých projektů děti, pro které je daná podpora potřebná.

DEJME DĚTEM ŠANCI Vám nabízí možnost podpořit konkrétní dítě z dětského domova, které Vás něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro Vás přijatelná jak z lidského hlediska, tak finančně.

Více o činnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., o jejich aktivitách a jednotlivých projektech naleznete na www.dejmedetemsanci.cz

DDŠ je členem AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje neziskové organizace, jejichž hlavními prioritami jsou transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně prospěšné činnosti. Již od roku 2014 je hrdým nositelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. 

Zajímá Vás tato problematika?

Kontaktujte - DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., IČ: 229 038 44, Lojovická 797/20, 142 00 - Praha 4, E: info@dejmedetemsanci.cz, T: 734 734 856

Děti vyrůstající v dětských domovech můžete podpořit příspěvkem v libovolné výši na účet veřejné sbírky č. 6072121060/5500 

Chci přispět

„Chcete-li někomu účinně pomoci, není lepší cesta, než se zeptat, co opravdu potřebuje. Nevyžádaná pomoc většinou nepřinese očekávaný výsledek ani jedné straně. Potřebným nepomůže a dárce bude zklamán, že se mu nedostane očekávaného ocenění jeho pomoci“.


Nahoru